24 sep 2020

Hasselaren geven met burgerbudget duw in de rug van klimaatprojecten

Hasselt pioniert als eerste Limburgse stad met de invoering van een burgerbudget. Inwoners krijgen daarbij de kans om een duurzaam idee voor te stellen dat ze willen realiseren en vooral: ze bepalen zelf mee welke initiatieven financiering krijgen. In een eerste fase ligt de focus op klimaatprojecten. “Omdat zij bij uitstek impact hebben op elke Hasselaar”, zegt schepen voor Klimaat Joost Venken.

 

Dankzij het burgerbudget zet Hasselt een nieuwe stap in haar ambitie om tegen 2030 haar CO2-uitstoot met 30 procent te verminderen en tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. “Willen we dat doel halen, moeten we slimmer omgaan met onze grondstoffen, materiaal en ruimte. Dat betekent: meer hergebruiken en meer delen in alle aspecten van de samenleving”, zegt Groen-schepen voor Klimaat en Circulaire Economie Joost Venken. “We kijken met dit eerste Limburgse burgerbudget specifiek uit naar vernieuwende projectvoorstellen rond ons voedselsysteem, mobiliteit, de lokale maakindustrie, ruimtegebruik of energie.”

 

Vandaag bruisen al veel Hasselaren van de duurzame ideeën. Denk maar aan de Fietsbib, het Weggeefpleintje, Buurderij,… “Zij vormen een belangrijke hefboom in de evolutie van Hasselt tot een circulaire en delende stad. Willen we meer van deze projecten en het draagvlak ervoor vergroten, moeten we de Hasselaar er nog nauwer mee betrokken. Een burgerbudget is daarvoor een fantastisch instrument. Zo komen we tot projecten voor, door én met Hasselaren."

 

Elke Hasselaar ouder dan zestien jaar kan zijn of haar favoriet klimaatproject belonen met een stem via een eenvoudig formulier op de stedelijke website. Hun mening weegt met 70 procent zelfs het zwaarste door in de finale puntentoekenning en welke projecten dus een subsidie mogen ontvangen

 

"Ik ben heel trots dat we met Hasselt deze stap kunnen zetten. In de voorbije jaren experimenteerden we al met participatie -denk maar aan de voorstellen voor de heraanleg van het Kapermolenpark- maar nu nemen we een hele stap voorwaarts. Voor het eerst in Limburg krijgen burgers de kans om rechtstreeks mee te beslissen waar stad Hasselt financiële middelen aan besteedt. Met de specifieke focus op klimaatprojecten is dit burgerbudget zelfs uniek voor België.”

 

Burgers jureren mee

Individuele Hasselaren, verenigingen of initatieven zonder winstoogmerk kunnen tussen 23 september en 15 december 2020 een projectvoorstel indienen op www.hasselt.be. Het minimale subisidiebedrag bedraagt 1.000 en maximaal 5.000 euro.  “Anders dan het traditionele wijkbudget, die per definitie een heel lokale impact hebben, dienen voorstellen gericht te zijn aan alle inwoners van Hasselt”, benadrukt Venken.

 

“Dat brede draagvlak stimuleren we zoals gezegd ook via jurering. Elke Hasselaar ouder dan zestien jaar kan zijn of haar favoriet klimaatproject belonen met een stem via een eenvoudig formulier op de stedelijke website. Hun mening weegt met 70 procent zelfs het zwaarste door in de finale puntentoekenning en welke projecten dus een subsidie mogen ontvangen.”

“Uiteraard speelt het inhoudelijke een belangrijke rol. De experts kijken daarom naar criteria als het vernieuwende karakter, de concrete bijdrage aan de Hasseltse klimaatdoelstellingen maar ook hoe makkelijk een voorstel elders uitgerold kan worden.”

 

De eerste projecten die een subsidie ontvangen, worden in het voorjaar van 2021 bekendgemaakt. Een jaar later dienen ze gerealiseerd te zijn. Voor de eerste projectoproep wordt een totaal subsidiebudget van 20.000 euro voorzien.

 

Positieve effecten

Hoewel de focus voor dit eerste burgerbudget ligt op klimaatrealisaties in de breedste zin van het woord, blijft het positief effect niet beperkt tot de leefomgeving en gezondheid van de Hasselaar. “Een samenleving die grondstoffen en ruimte deelt, zal een groter aantal sociale contacten kennen, meer kansen geven aan kwetsbare groepen en een sterker gemeenschapsgevoel ontwikkelen. De return on investment ligt hierdoor vele malen groter dan het budget dat we nu ter beschikking stellen”, besluit Venken. Het stadsbestuur voorziet na de realisatie van de geselecteerde projecten een evaluatie van het burgerbudget. Daaruit zal blijken of en met welke speerpunten een volgende oproep gelanceerd wordt.

 

Het aanvraagformulier voor een burgerbudget is te raadplegen via www.hasselt.be.  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren