24 sep 2020

Hasselt en Genk starten zoektocht naar ondernemende kunstenorganisaties

De twee Limburgse centrumsteden Hasselt en Genk slaan de handen in elkaar om samen een straf Limburgs kunstenbeleid uit te bouwen en zo mee de schouders te zetten onder een sterke, professionele kunstensector in onze provincie. Deze maand keurden beide gemeenteraden daarom alvast hetzelfde ondersteuningsreglement goed, waarmee ze organisaties willen betoelagen. Organisaties kunnen indienen tussen 1 oktober en 30 november 2020.

 

Kunst en cultuur in Limburg, het is niet het sterkste merk, zo zegt men. En zo blijkt vooralsnog uit de cultuursubsidies die van het Vlaamse niveau naar Limburg komen (of niet komen). “Er zijn weinig kunstorganisaties, maar wél veel artistiek talent. En er zijn weliswaar geen grote kunststeden, maar wél twee centrumsteden die elkaar in hun gedeelde bekommernis om de kunsten vinden”, steekt Genks cultuurschepen Anniek Nagels van wal.

“Om kunst, talent en stedelijk kunstenbeleid te matchen en te professionaliseren slaan we de handen in elkaar.  Op 15 (Genk) en 22 (Hasselt) september keurden onze beide gemeenteraden een nieuw subsidiereglement voor professionele en professionaliserende (lees: startende) kunstorganisaties goed”, vult Hasselts schepen Joost Venken aan.

 

Elke twee jaar een call

Een kunstorganisatie die 2 jaar werking in één of beide steden kan aantonen, kan beroep doen op deze subsidies. De steden doen elke 2 jaar een call en nodigen kunstorganisaties uit om een dossier in te dienen. Ingestuurde dossiers worden door een jury beoordeeld. Belangrijk daarbij is dat de organisatie én de steden elkaar vinden in gedeelde doelstellingen.

Deze doelstellingen zijn een vertaling van de uitdagingen waarmee beide steden af te rekenen hebben. En dus waaraan kunst een wezenlijke bijdrage kan leveren. Waarmee ook meteen geponeerd wordt dat kunst en cultuur sociaal-maatschappelijk een verschil kunnen maken.

 

Bovendien stemmen beide steden hun subsidies op elkaar af. Concreet willen Hasselt en Genk, via dit op elkaar afgestemd reglement, volgende doelstellingen bereiken:

  • de kunstpraktijk in Hasselt en Genk en bij uitbreiding in Limburg stimuleren,  versterken en  verbeteren;
  • het bovenlokale culturele veld versterken;
  • het ondersteuningsbeleid voor professionele en professionaliserende organisaties afstemmen;
  • een gecoördineerd beoordelingskader creëren, geldig voor de beide steden, en geldig voor de verschillende werkvormen (functies) en disciplines;
  • een complementair beleid met de Vlaamse overheid realiseren, waarbij culturele organisaties, aansluitend op hun werking in het kader van een Vlaamse erkenning, zich afstemmen op de lokale en regionale realiteit.

 

Aanvragers nemen daarnaast telkens minimum twee van onderstaande speerpunten op in hun project:

  • netwerk/talentontwikkeling: De organisatie neemt actief deel aan het netwerk van artistieke spelers in de regio. De organisatie draagt bij tot de ontwikkeling van (lokaal) artistiek talent. De organisatie ondersteunt beginnende organisaties (materieel, personeel, infrastructuur, …), biedt hen coaching, productie- en toonkansen.
  • publieksparticipatie: De organisatie ontwikkelt acties en methodieken die de brug maken tussen het publiek en de kunst. De organisatie zet ook in op actieve kunstbeleving, waardoor burgers zin krijgen om zelf actief kunst te gaan beoefenen. De organisatie heeft bijzondere aandacht voor mensen in kansarmoede.
  • gemeenschapsvorming en gebiedsgericht werken: De organisatie gaat actief op pad in de stad, en creëert voor en met de lokale bevolking specifieke projecten. De projecten laten zich inspireren door lokale verhalen, maar worden door de kunstenaars op een hoger niveau gebracht.
  • transversaliteit, innovatie, reflectie en debat: De organisatie gaat op zoek naar debat, reflectie en vernieuwing. Zij zoekt inhoudelijke samenwerkingsverbanden met academische, innovatieve of economische spelers, ….
  • uitstraling van de stad: De organisatie is in zijn handelen een ambassadeur van de stad. Dankzij de werking van de organisatie bezoeken mensen uit een ruime omgeving de stad. Dank zij de werking van de organisatie zijn kunstenaars en andere artistieke organisaties aangetrokken om zich ook in de regio te vestigen.

 

Vinger aan de pols

Via onderlinge afstemming en structureel overleg hopen beide steden “een vinger-aan-de-pols-kunsten-beleid” tot stand te brengen met aandacht voor nieuwe tendensen en flexibiliteit in het landschap. Schepenen Nagels en Venken: “We geloven echt dat we zo, aanvullend op het Vlaamse beleid, een wezenlijk verschil kunnen maken voor een professionele, sterke en gediversifieerde sector in Limburg. Nu in dit coronajaar meer dan ooit willen wij hiermee een sterk, hoopgevend en motiverend signaal geven aan een sector die het in onze provincie al niet makkelijk had en nu ook nog corona voor de kiezen krijgt.”

De call vertrekt op 1 oktober en wordt bekend gemaakt op de stedelijke informatiekanalen. Eerder gesubsidieerde kunstorganisaties worden aanvullend ook nog gecontacteerd via een persoonlijke mail. Kunstorganisaties kunnen hun subsidieaanvraag digitaal indienen vóór 30 november.

 

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren