23 apr 2021

Hasselt zegt neen tegen leidingstraat

Het Hasseltse stadsbestuur geeft een negatief advies voor de aanleg van een ondergrondse pijpleiding (leidingstraat) tussen het Ruhrgebied en de Antwerpse haven. "Deze plannen betekenen een onvoorstelbare en onaanvaardbare aanslag op waardevolle natuur en de biodiversiteit in Hasselt", zegt schepen voor Natuur Joost Venken.

 

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor voor de ruimtelijke plannen rond de zogenaamde ‘Leidingstraat Antwerpen-Ruhr’. Een leidingstraat is een zone waarin ondergrondse pijpleidingen gebundeld kunnen worden aangelegd. Omgeving Vlaanderen heeft hiervoor drie tracés uitgetekend. Eén daarvan loopt door Hasselt. 

"De leidingstraat heeft enkele specifieke kenmerken: binnen deze zone mogen geen constructies staan of gebouwd worden en geen bomen staan of gepland worden. Er mogen ook geen grondwerken gebeuren die dieper gaan dan 80 cm. De geplande leidingstraat is liefst 45 meter breed. Het voorgestelde zuidelijke tracé loopt over Hasselts grondgebied en heeft, gezien bovenstaande voorwaarden, een enorme impact", zegt schepen voor Natuur Joost Venken.

 

Aanslag op groenpolen

"Om te beginnen is er de enorme impact op onze natuur. Hasselt beschikt over vijf groenpolen (Kolberg, Domein Kiewit, De Demervallei, De Herkenrodebossen en de Vallei van de Herk en de Mombeek) die zich ten noorden, westen en zuiden van de stad bevinden. Groenpolen zijn grote, aaneengesloten gebieden die als groene longen voor de stad moeten functioneren. Deze zones komen net in aanmerking voor verhoging van natuurwaarden, aanleg van bossen, (zachte) recreatie, educatieve doeleinden,... Daar een ondergrondse leiding door trekken, staat daar volledig haaks op."

Deze plannen vormen een onvoorstelbare en onaanvaardbare aanslag op waardevolle natuur en de biodiversiteit die jarenlang is opgebouwd. Dit is simpelweg onaanvaardbaar.

Het tracé van de geplande leidingstraat loopt door drie van de vijf groenpolen (De Demervallei, Kolberg en domein Kiewit). Voor Domein Kiewit zou deze aanleg betekenen dat het landschap herleid wordt tot een monotoon gegeven, waarbij specifieke biotopen vernietigd zouden worden en soortenbeschermingsprogramma’s teniet gedaan worden. In Kolberg zou er liefst 7 hectare bos dienen te verdwijnen, met nog eens 4,5 hectare in de omgeving van Herkenrode. Daar worden ook sterk bedreigde diersoorten extra onder druk gezet.

"Daarnaast zijn er de gevolgen voor het gemeenschapsleven, specifiek in Kiewit. "Dat is een groeiend deel van Hasselt, met tal van gemeenschapsvoorzieningen pal in het centrum (school, kinderopvang,…). Dezevoorzieningen bevinden zich binnen de te bewaren veiligheidsafstand van 230 m vanaf de leidingstraat wat in principe een uitbreiding onmogelijk maakt of zelfs om een herlocalisatie vraagt. Binnen deze zone bevinden zich eveneens de kerk, ontmoetingscentrum, jeugdbeweging en jeugdhuis. Ook de organisatie van Pukkelpop zou hierdoor onmogelijk worden, net als tal van sportactiviteiten in de huidige zone ten zuiden van de Putvennestraat." 

Totaal onaanvaardbaar

Tot slot stelt stad Hasselt zich ook vragen bij het feit dat het risico bij ongevallen van de leidingstraat op zich t.o.v. de omgeving (mens en milieu) niet is onderzocht.

"Deze plannen vormen een onvoorstelbare en onaanvaardbare aanslag op waardevolle natuur en de biodiversiteit die jarenlang is opgebouwd. Niet enkel door stad Hasselt en natuurverenigingen maar ook de Vlaamse en Europese overheden. Dit is simpelweg onaanvaardbaar", besluit Venken.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren