Nieuwsbrief Joost Venken - mei 2019

Beste,

Onlangs mocht ik de koning ontmoeten. Of beter gezegd dé koning: King, een hond uit het dierenasiel van Genk. In zijn jonge leven heeft hij al heel wat meegemaakt. Voor dieren zoals King én hun baasjes hebben we 'Baas&Beest' opgericht. De relatie met het dier staat centraal maar met dit project gaan we verder dan enkel dierenwelzijn. 

Voor personen in kansarmoede is de relatie met hun huisdier van bijzonder groot belang. Wanneer er crisissituaties ontstaan, ontbreekt het deze baasjes vaak aan de nodige middelen of netwerk om dit aan te pakken. Met alle mogelijke gevolgen vandien, van oplopende schulden tot inbeslagname en het (tijdelijk) doorknippen van die hechte band tussen mens en dier. De armoedespiraal wordt zo nog moeilijker om te doorbreken. Dat voorkomen en kansen bieden is dus essentieel. Je ontdekt er meer over in deze nieuwsbrief.

Een ander dossier of prangende vraag waar je met mij in gesprek over wil gaan? Spreek me er gerust over aan. Want samen bouwen we aan een duurzaam Hasselt waar iedereen mee is. Voorlopig wens ik je alvast veel leesplezier.


1. Adopteer een stukje groen op openbaar domein

Jeuken jouw groene vingers om een stukje openbaar domein te vergroenen? Adopteer dan snel een boomspiegel, tegeltuintje of bloembak bij jou in de buurt! Je staat als een goede huisvader of -moeder in voor de aanplant en onderhoud, in ruil worden je goede zorgen met een bordje bekendgemaakt aan de buurt met en mag je rekenen op advies en ondersteuning. Samen bouwen we zo aan een meer groene, gezonde en klimaatrobuuste stad. De eerste adoptie-ouders zetten we vandaag in de bloemetjes in de Sint-Servaasstraat. 

Meer lezen >


2. Baas&Beest opent deuren voor mens en dier

In Hasselt verdient iedereen de beste zorg wanneer nodig. Zowel mens als dier. Daarom bieden we in de Jukstraat in Sint-Lambrechts-Herk onderdak aan ‘Baas&Beest’. Het project richt zich op hulpverlening aan (huisdieren van) kwetsbaren en wordt uitgebaat met de hulp van jongeren met een ondersteuningsnood.

Partners zijn vzw Beestig Wijs, Stichting Prins Laurent, Stad Hasselt en Provincie Limburg. Letterlijk en figuurlijk deuren openen voor mens en dier: dat is het doel. Interesse om mee te werken? Het project zoekt nog enthousiaste vrijwilligers of geëngageerde dierenartsen

Meer lezen >


3. 25 locaties voor pop-upparkjes

De voorbije weken kregen de Hasselaren de kans om een locatie in te dienen voor het plaatsen van een pop-upparkje. Ondertussen groeide de lijst aan tot 25 potentiële verharde plekken om minstens tijdelijk te vergroenen. De volgende weken zullen deze locaties op hun haalbaarheid onderzocht worden. Vervolgens wordt de onmiddellijke omgeving geïnformeerd over de mogelijke plaatsing en gaan we over tot de definitieve uitrol. Na minstens een jaar verhuizen de parkjes naar nieuwe locaties in Hasselt.

Ontdek de voorgestelde locaties > 


4. Met eigen erfgoed naar het Jenevermuseum

De Hasseltse stedelijke musea blijven met frisse blik opvallende expo's organiseren. In het Jenevermuseum kan je sinds kort naar de expo 'Vloek of zegen? 100 jaar alcoholwet': een tentoonstelling die sterk inspeelt op het indrukwekkende archief van het museum. Als schepen had ik de eer deze expo te openen. Een ideale gelegenheid om eens een eigen stuk erfgoed uit de kast te halen: een kopie van de alcoholwet uit 1939! 

Alle details over de expo >


5. Spotlight op... mijn team van medewerkers!

Achter heel wat politici staat een sterk team. Ook als Groen-fractie kunnen we deze legislatuur rekenen op enkele enthousiaste medewerkers die mee de groene lijn uitzetten. Van administratie over beleidsvoorbereiding tot communicatie: Frank Vroonen, Dimitri Meus en Marieke Buyse doen veel meer dan de A-B-C's van politiek!

Wist je dat je ook bij hen terecht kan met vragen rond specifieke beleidsdomeinen in Hasselt? Frank voegt zijn gebruikelijke warme toets toe aan de bevoegdheden energie en welzijn, Dimitri doet ons groen en Hasselt als klimaatrobuuste stad bloeien terwijl Marieke een sterke keten maakt van circulaire economie, cultuur en mondiale samenwerking. Je kan hen rechtstreeks bereiken via [email protected]

Beheer je e-mailinstellingen
Groen, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Anderlecht