04 feb 2021

Onderwijsexpert helpt kwetsbare Hasselaren studeren

De sociale dienst van Stad Hasselt breidt haar ondersteuning uit met een onderwijsexpert. Daarmee speelt het stadsbestuur in op toenemende vragen rond opleidingen door Hasselaren in een kwetsbare situatie. “Willen we voorkomen dat mensen structureel in armoede blijven, biedt een diploma nog steeds de beste garanties. We kiezen daarom resoluut voor het aanbieden van maximale onderwijskansen”, zegt Groen-schepen voor Welzijn Joost Venken.

 

Vandaag volgen 124 personen (leerlingen uit het secundair onderwijs, graduaatstudenten, bachelors, master, leerlingen uit het tweedekansonderwijs en personen die een VDAB-opleiding volgen) met steun van de sociale dienst een opleiding. Jaar na jaar neemt het aantal onderwijs-gerelateerde vragen voor maatschappelijk werkers van de sociale dienst echter toe.

 

“Dat heeft enerzijds te maken met het toenemend aantal jongeren dat aanklopt voor ondersteuning maar onderwijsvragen blijven zeker niet enkel beperkt tot deze leeftijdscategorie. Even goed gaat het om gezinnen waarvan een ouder zich wil herscholen of anderstalige nieuwkomers”, zegt schepen Venken. “Het onderwijsaanbod is de laatste jaren ook geëvolueerd en toegenomen. Om vraag, aanbod en ondersteuning goed te kunnen matchen, is besloten om de dienst te versterken met een onderwijsexpert.”

 

Specifiek wordt een trajectbegeleider binnen de dienst activering halftijds vrijgesteld om alle onderwijsvragen binnen de dienst op te volgen en bijkomende expertise te verwerven. “We kozen specifiek om deze functies niet te ontdubbelen. Op die manier creëren we een unieke kijk en kunnen vragen zowel vanuit een onderwijs- als sociaal perspectief benaderd worden.”

 

Structurele aanpak van armoede

Met de bijkomende expertise kunnen kwetsbare Hasselaren extra handvaten aangereikt worden om structurele armoede achter zich te laten of te voorkomen. Door de coronacrisis staan heel wat gezinnen onder toegenomen druk. Dat uit zich de afgelopen maanden in de aanmeldingen bij de sociale dienst. Zo gaf COVID-19 Hasselaren die nog niet eerder met de sociale dienstverlening in aanraking kwamen maar wel op het randje van financiële moeilijkheden balanceerden vaak het laatste zetje. Daarnaast kloppen ook heel wat Hasselaren opnieuw aan die in het verleden al begeleid werden.

 

Een diploma blijft dan ook de beste garantie om het risico op armoede te verkleinen. Maximale onderwijskansen bieden aan wie ze wil en waar het kan , is daarom van enorm belang.

“Dat toont helaas opnieuw aan hoe moeilijk het is om blijvend uit een financieel moeilijke situatie te raken. Een diploma blijft dan ook de beste garantie om het risico op armoede te verkleinen. Maximale onderwijskansen bieden aan wie ze wil en waar het kan na een grondig onderzoek, is daarom van enorm belang. Dat komt niet alleen de individuele student ten goede. Wanneer hij of zij ten volle talenten kan ontplooien, is dat een langdurige meerwaarde voor de hele samenleving”, aldus Venken. “Onze onderwijsexpert krijgt in het takenpakket verschillende rollen toebedeeld. In eerste instantie zal er vooral aandacht gaan naar het adviseren van maatschappelijk werkers: we willen hun ondersteuning bieden in de vele vragen die ze nu krijgen rond studeren. We willen de kennis centraliseren op één plaats en deze via verschillende kanalen verspreiden aan de maatschappelijk werkers.”

 

Een tweede belangrijke rol van de opleidingsexpert is een netwerk uitbouwen met verschillende onderwijspartners. Zo werd er in 2020 al een samenwerking gerealiseerd met de Leerwinkel. Een Leerwinkel helpt de leervraag te verhelderen en biedt informatie over opleidingen bij het bepalen van de studiekeuze.

 

Tot slot is het ook belangrijk om cijfermateriaal te verzamelen rond studerende kwetsbare Hasselaren. “We willen een beeld krijgen van de in-en uitstroom van Hasselaren gekend bij de sociale dienst die een opleiding volgen maar ook een zicht krijgen op de keuzes die zij maken, zodat we in een latere fase de slaagkansen kunnen optimaliseren. Door dit kort op te volgen kunnen we in de toekomst eventuele problemen of moeilijkheden rond een onderwijstraject sneller signaleren en hier specifiek acties aan koppelen”, besluit schepen Venken.

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren